Autor: Jana Buchtová

Základní umělecká škola F.B. Ševčíka Jedovnice, příspěvková organizace

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

ZUŠ Jedovnice vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 do hudebního, výtvarného a tanečního oboru. Uzávěrka podání přihlášek je 10. května 2021. Přihlášku je možné stáhnout z webových stránek školy www.zusjedovnice.eu       a vyplněnou zaslat ve formě skenu mailem info@zusjedovnice.cz nebo poštou na adresu ZUŠ Jedovnice, Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice.

Bližší informace k organizaci přijímacího řízení budou rodičům přihlášených dětí sděleny telefonicky nebo e-mailem.

Žáci jsou přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky. Počet přijatých žáků závisí na volné kapacitě školy. Přijímání uchazečů o vzdělávání na ZUŠ se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Nabídka zaměstnání

Mlékárna Otinoves hledá brigádníky do výrobního procesu, vhodné pro ženy na mateřské dovolené, studenty,

ženy důchodového věku. Jedná se o práci v týdenním i víkendovém provozu. životopisy zasílejte na: odbyt@mot.cz

nebo volejte na mobil 721294563.

AGRIS Jedovnice přijme: traktorista/živočišná výroba a traktorista/opravář zemědělských strojů.

V případě zájmu kontaktujte agrisjedovnice@cbox.cz nebo a tel. 737259197.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Ředitelka ZŠ Kotvrdovice oznamuje, že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 proběhne ve středu 7. dubna 2021 v budově školy. Zákonní zástupci se dostaví v časových intervalech, jak se zapíší do časového harmonogramu, s průkazem totožnosti a rodným listem dítěte, vyplněnou Žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisním listem, ale bez dětí. Zápis proběhne pouze administrativní formou.

Časový harmonogram, Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní list bude od 9. března k dispozici před vstupem do ZŠ od 8:00 – 12:00 hodin.

Odečty vodoměrů

Vodárenská akciová společnost, a.s. tímto oznamuje, že od pondělí 8. března 2021 se budou v naší obci provádět odečty vodoměrů. Stav vodoměru je možné ponechat na lístku na dveřích nebo jiném viditelném místě. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Uzavírka silnice III/37921 Vilémovice – Lažánky

  • Jedná se o úplnou uzavírku silnice III/37921 mezi Vilémovicemi a Lažánkami z důvodu realizace řádu a montování vodojemu. Objízdná trasa povede po silnici II/379 směr Jedovnice, následně po silnici II/373 přes Vilémovice. Objízdná trasa je obousměrná. Délka uzavírky cca 370 m. Délka objízdné trasy cca 6,4 km.

Termín realizace: od 29. 3. 2021 – 31. 7. 2021 / 12. 4. – 31. 7. 2021 úplná uzavírka mimo BUS/

Pošta – oznámení

Otevírací doba provozovny pošta Kotvrdovice

bude dne  
Pondělí     22. 2. 21
Dočasné HpV               08:00 – 12:00

Úterý       23. 2. 21
Dočasné HpV              13:00 – 17:00 Děkujeme za pochopení.