Tříkrálová sbírka 2023

Tuto sobotu, 7. ledna, budou naše děti za doprovodu dospělé mládeže procházet obcí v rámci už tradiční tríkrálové sbírky. Víme, že současná doba není jednoduchá, ale chceme vás požádat o finanční podporu, protože stále je kolem nás hodně lidí odkázaných na pomoc druhých. Finanční prostředky budou využity blanenskou charitou na podporu seniorů a zdravotně postižených, na podporu sociálně slabých rodin s dětmi, na rozvoj dobrovolnictví v našem regionu a na podporu Hospice svatého Martina. Tříkrálové koledníky můžete očekávat odpoledne od 13:30. Děkujeme za vaši štědrost.