BETLÉMSKÉ SVĚTLO + ŽIVÝ BETLÉM

Skauti a skautky z Kotvrdovice přinášejí Betlémské světlo. Přijďte si pro něho 24.prosince od 8:15 do 8:30 ke kapli nebo se ozvěte na tel č. 776 607 089 a světlo Vám přineseme domů.

V pondělí 26. prosince v 15:00 hodin budete mít možnost shlédnout Živý betlém v podání skautů ze 7. skautského oddílu. Program začne krátkou scénkou v senetářovském kostele a pokračuje před doškovou chaloupkou.