Rozsvěcení adventního věnce

Rozžínání adventního věnce
V sobotu 26. 11. v 16 hod začal na Parketě  kulturní program zaměřený na folklorní tradice a zvyky doby adventní v podání místní chasičky, kterou uvedla milou básní předsedkyně kulturní komise Jana Hlaváčková. Slavnostně ozdobený Parket byl zaplněn našimi spoluobčany všech věkových kategorií a společně jsme tak zahájili adventní dobu.
První tanec zatancovaly děti na píseň o Kateřince, a tím nám připomněly Kateřinské tancovačky. Po tanci děti s třešňovými větvičkami a s Barčou zazpívaly píseň o zvyku na svatou Barboru. Po písni nás navštívil Mikuláš, kterému několik odvážlivců zarecitovalo básničku a který nám zanechal dvě krabice plné krásně nazdobených perníčků. Druhou mužskou postavou byl Ambrož, který vyhlížel „mlsné děcka“ a který sice rozhazoval sladkosti, ale za to pak děti schytaly odplatu od jeho metly. Pak děti přivolaly dvě bílé lucky, které nám připomněly, že do svátku svaté Lucie mělo být dodráno peří. Po povídání o rorátech na pódium přišlo mnoho dětí, aby lépe vyslechly pověst o místním vodníkovi ze zaniklého rybníku Kuchyňka. A během prvních dvou písní kotvrdovické scholy pomohly děti „tetě-vypravěčce“ dodrat peří. Na jejich třetí píseň podium patřilo scénickému tanci Marie, Josefa a andělů.
A to už se krásně setmělo, tak za zvuku písně Pozdraveno budiž světlo byla rozsvícena první svíce obecního adventního věnce, který byl po programu přemístěn na své místo u kaple. Kéž nám jeho světlo připomíná radost, že se můžeme v pokoji, míru a ve svobodě připravovat na Vánoce.
Na samotný závěr programu se na pódiu sešly všechny děti, aby si společně i se scholou zazpívaly píseň Adventní čas, kterou se učily v hudební výchově.
Poté si děti vytleskaly a doslova vydupaly rozsvícení vánočního stromu. Tak nám všem přeji, ať ty všechny krásné ozdoby obecní i našich domů nám připomínají, že máme zkrášlovat i naše vzájemné vztahy.
Program na podiu zakončil krátkým přáním a poděkováním pan starosta.
Po programu se už utvořily hloučky a za zvuku reprodukované hudby si v nich mnozí ještě hodinu povídali. Počasí letos přálo a nebylo zima ani vystupujícím v krojích.
O občerstvení se postarali naši hasiči, kteří nabízeli svařák, mošt či čaj a klobásu k opékání u ohýnku. Milým zpestřením akce byl stánek místní základní školy, ve kterém bylo možno zakoupit vánoční výrobky za dobrovolný příspěvek.
Velké díky patří všem příchozím, všem vystupujícím, učitelkám z místní školy, hasičům za službu u občerstvení, Martinovi Kovářovi za službu zvukaře, Danovi Grymovi za službu fotografa, obecním pracovníkům a vedení obce za nachystání Parketu, Tomášovi Pernicovi za pomoc při zajištění přívodu elektřiny a v neposlední řadě Renátě Korčákové a Radce Staňkové za nazdobení obecního adventního věnce.
 


 
Za chasu Marie Chrástecká
Stáhnout

https://photos.app.goo.gl/WLbRWgQQEUrJzpgDA