Poděkování

Ředitelka školy velice děkuje všem příznivcům kotvrdovické školy, kteří finančně přispěli formou koupi drobných dárků na sobotním rozsvícení adventního věnce a vánočního stromu. Škola tak získala 8 176,-Kč. Peníze budou použity na sportovní či kulturní akce pro děti.