Oznámení – VAS, a.s.

VAS a.s. oznamuje, že z důvodu opravy vodovodního řádu a odkalení dojde k přerušení dodávky pitné vody

a to dne 15. 11. 2022 v době od 8:00 – 15:00 hodin a to v celé ulici Nová Čtvrt a přilehlé výstavby od čp. 322 směrem

k vodojemu. Cisterna s pitnou vodou bude přistavena u čp. 273.