Sběr a svoz nebezpečného odpadu

12. 4. 2022 u prodejny COOP v 15:30 hodin. Při tomto sběru se nebude odebírat elektro !!!!!

Odevzdat můžete baterie všeho druhu, oleje, barvy a plechovky od barev, kyseliny, ředidla, teploměry, kosmetiku, léky, desinfekční prostředky, čistící prostředky, znečištěné obaly, hadry, drobné nebezpečné odpady.