Informace OÚ

Vzhledem k narůstajícímu množství odpadu u kontejnerů na plasty a papír na sběrném místě u prodejny COOP, se toto sběrné místo od 14. 2. 2022 ruší.

Naši občané, kteří vyprodukují více plastového odpadu a nebude jim stačit žlutá popelnice, budou moci každou sobotu od 9 – 11 hodin odpad předat u moštárny do dvou žlutých kontejnerů. Papírový odpad bude možné ukládat do modrého kontejneru u školy a každou sobotu od 9 – 11 hodin u moštárny do kontejneru.