Tříkrálová sbírka – poděkování

Děkujeme tímto všem dárcům i malým koledníkům včetně jejich vedoucích, kteří se

v letošním roce zapojili a zajistili organizaci Tříkrálové sbírky v naší obci.

Vybralo se krásných 40 449,-Kč.