Zápis do SZUŠ

szus

Místní pobočka Soukromé základní umělecké školy Blansko nabízí od září zájemcům o umělecké vzdělávání výuku v tanečním a hudebním oddělení.

Ve školním roce 2021/2022 budeme vyučovat tanec (rytmiku), sólový zpěv a hru na hudební nástroje – kytaru, klavír, varhany, flétnu, klarinet a housle. Přihlášky je možné podávat u vašich učitelů, v kanceláři školy na adrese Hybešova 1 v Blansku a také prostřednictvím online formuláře na https://www.szus-blansko.cz/prihlaska/ (do poznámky, prosím, uvádějte, že se jedná o pobočku Kotvrdovice). K výuce přijímáme děti již od předškolního věku.

Noví zájemci o výuku se mohou v Kotvrdovicích hlásit 1. září po slavnostním zahájení školního roku a přivítání prvňáčků ve třídách SZUŠ vedle obecní knihovny (vchod přes školní kuchyni, zvonek SZUŠ).

Případné dotazy zodpoví vedoucí pobočky Martin Kovář – tel. 725391707, e-mail: kovar@szus-blansko.cz