Hody 2021

Bohužel hody neproběhly kvůli koronavirovým opatřením úplně tak, jak by si mnozí z nás přáli –  žádná taneční hodová zábava se nekonala. Nicméně to hlavní, proč se vůbec hody slaví, proběhlo a nedělní hodovou mši svatou jsme prožili poprvé venku, na prostranství před Orlovnou. Kněz Jindřich Kotvrda při svém kázání vysvětloval původ svého jména a tím i význam jména naší vesnice, které je odvozeno od jména Gottfried, což se překládá jako Boží mír. Na závěr poděkoval hudebnímu doprovodu, který skvěle ozvučil Martin Matfa Kovář. Když chtěl pan farář vědět jméno „skupiny“, poprvé zaznělo jméno naší scholy, která si říká Chcípáček.

Hodové mši předcházel slavnostní průvod obcí od křížku za doprovodu Bivojanky. Průvod zahájil modlitbou náš jáhen Zbyněk Vančura.

Jinak hodová atmosféra začala pro chasu už ve čtvrtek při stavění stanu, zdobení břízek a pletení věnečků. A protože kvůli pohřbu byla zrušena čtvrteční mše svatá v kapli, jáhen Zbyněk Vančura připravil alespoň speciální požehnání pro chasu na hodové oslavy.

V sobotu odpoledne se chasa sešla u pana starosty, který předal stárkům hodové právo a chasu řádně pohostil. Ta jako poděkování zatančila před domem pana starosty svůj první připravený tanec (Skočné) na pracovní nahrávku a za zpěvu ze svého hodového zpěvníku vyrazila na průvod obcí. Druhý tanec (Boršické) pak chasa zatancovala v dolní části Nové čtvrti, kde pohoštění připravila pro změnu rodina Zouharová. Další krátká taneční zastávka byla u školy. Čardáš pak chasa zatancovala na Žlebě, kde měli pod sakurou připravené pohoštění Odehnalovi a Zouharovi. Za pohoštění u Bufíku poděkovala Hlaváčkům ženská část chasy karičkami a mužská část chasy verbuňkem. Poslední tanec chasa zatancovala na dolním konci na staré silnici a holky jako bonus předvedly na závěr flaškový tanec. Pak si chasa užila jízdy na kolotočích, kterým letos přálo počasí.

Teplo bylo až moc, a tak pak chasa před Orlovnou nabízela občerstvení pro žíznivé přítomné spoluobčany a pro všechny, kteří se připojili k průvodu a zpívali s nimi.

Ač si chasa zažila spoustu hodového veselí, všichni se těšíme, až si hody užijeme zase všichni dohromady tancem a zpěvem, jak jsme si za předchozí léta zvykli.

Fotografie z hodů si můžete prohlédnout zde.

Marie Chrástecká