Dovolená -zubní středisko Jedovnice

Mudr. Staňková neordinuje 26.7. – 30.7. 2021, zástup Křtiny MUDr. Kulhánková, tel. 516 414 291.