Hlášení rozhlasu 12. 7. 2021

Společnost SUEZ Boskovice informuje o tom, že se v naší obci opakovaně vyskytuje velké množství pytlů se směsným komunálním odpadem, které jsou umístěny na stanovištích vedle popelnic, které jsou určeny ke svozu. Nejedná se o zanedbatelné množství, ale desítky kusů. Igelitový pytel není obal, který je určený pro svoz směsného komunálního odpadu. Také obsah tohoto pytle je pro naši svozovou osádku neznámý, je zde možnost zranění osádky (střepy, plechovky atd…), možnost protržení pytle atd. Občané si musí zakoupit při větším objemu odpadu další popelnici.

Tímto Vás informuji, že od příštího svozu, se směsný komunální odpad v pytlech již nebude svážet.

Prosím o informování občanů.

Děkuji.

S pozdravem / Best regards,

Bc. Hana Bahelková

obchodní manažer
Recyklace a využití odpadů Česká republika