Knihovna Kotvrdovice – výpůjční režim 9. 4.

9. 4. 2021 v čase 17hod – 18hod

VSTUP DO BUDOVY NENÍ MOŽNÝ

  • Registrovaný čtenář knihovny napíše na email knihovnakotvrdovice@seznam.cz o jaké knihy by měl zájem. Knihovník na email odpoví, jestli jsou knihy k dispozici a je možné si je přijít v pátek vypůjčit.
  • Čtenář má také možnost si na stránkách knihovny https://knihovnakotvrdovice.webk.cz otevřít v levém sloupci Katalog knih. V tomto katalogu zadat spisovatele, název knihy. Dostupnost vyhledané knihy lze prověřit odkazem Zobraz jen dokumenty, které jsou nyní k dispozici. Pokud k dispozici není, má ji zapůjčenou jiný čtenář (status: Vypůjčeno + datum). Je možné si knihu rezervovat otevřením ikony Rezervuj, doplňte číslo průkazky (poslední dvojčíslí) a PIN (datum narození v pořadí rok, měsíc, den).
  • Je možné se domluvit i na místě (před knihovnou) s knihovníkem na zapůjčení knih.
  • Vstup do budovy není možný.
  • Bude vám umožněno pouze vracení a půjčování knih.
  • Knihy, které vrátíte, půjdou do karantény a budou se moci půjčovat další týden.

Tato opatření budou platit do doby, než bude možné přejít k jinému provozu.