Uzavírka silnice III/37921 Vilémovice – Lažánky

  • Jedná se o úplnou uzavírku silnice III/37921 mezi Vilémovicemi a Lažánkami z důvodu realizace řádu a montování vodojemu. Objízdná trasa povede po silnici II/379 směr Jedovnice, následně po silnici II/373 přes Vilémovice. Objízdná trasa je obousměrná. Délka uzavírky cca 370 m. Délka objízdné trasy cca 6,4 km.

Termín realizace: od 29. 3. 2021 – 31. 7. 2021 / 12. 4. – 31. 7. 2021 úplná uzavírka mimo BUS/