Pro info

Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření vláda mimo jiné nařizuje:

pobývat v době od 5:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště