Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září.
V MŠ se od 1. září rozběhne běžný provoz od 6.15 do 16.15 včetně celodenního
stravování.
Společné zahájení školního roku v ZŠ proběhne 1. září od 8.00 hod. v tělocvičně školy.
Děti si s sebou přinesou aktovku a přezuvky.
Potom se žáci rozejdou se svými třídními učitelkami do tříd. Doprovodit své děti do
prostor školy mohou rodiče prvňáčků, třídní učitelka bude podávát podrobnější
informace k organizaci výuky.
Zájemci o oběd v první školní den se nahlásí u paní školnice.
Provoz školní družiny v tento den bude pouze do 12.00.
Běžný provoz ŠD začne od středy 2.9., ranní družina od 7.00, odpolední družina od
11.40 do 15.30.
Z kapacitních důvodů budou přednostně do družiny přijímáni žáci z nižších ročníků.
Přihlášky do družiny bude v první školní den rozdávat paní vychovatelka.