Informace pro občany

V pondělí 3. 8. 2020 dojde k předání stavby – Realizace P23,P27 a opatření IP12,IP15,CP1 a SP2. Bude se opravovat cesta z ulice Žleb na letiště, dále k lesu kolem kompostárny. Během úprav bude v tomto prostoru omezen provoz.

Stavbu organizuje a investuje Pozemkový úřad Blansko v rámci akce Společná zařízení v k. ú. Kotvrdovice.