Hody 2020

Letošním hodům slaveným 19.-21. 6. nepřála celosvětová situace ohledně Covidu a navíc kvůli deštivému počasí nemohl proběhnout ani plánovaný sobotní krojovaný průvod obcí. Chasa se tedy sešla jen bez krojů v Orlovně, kde si společně zazpívala téměř celý hodový zpěvník a samozřejmě vyrazila hromadně na kolotoče. V neděli 21. 6. 2020 už slavnostní průvod od křížku ke kapli za doprovodu Bivojanky proběhl. Po hodové mši svaté, která nakonec mohla dle nově vydaných pokynů proběhnout v místní kapli, proběhlo slavnostní žehnání nového hasičského auta. Večer nastalo pro mnohé děti smutné loučení s kolotoči.

Marie Chrástecká