Hodová mše svatá

Oznamujeme Vám, že hodová mše svatá se z důvodu rozvolňování mimořádných opatření přesouvá do místní kaple. Průvod od křížku bude v neděli v 8:30 hodin a mše začne v 9:00 hodin.

Sbor dobrovolných hasičů si Vás tímto zároveň dovoluje všechny pozvat na den otevřených dveří zbrojnice, v neděli od 15 – 17 hodin, kde si můžete prohlédnout techniku a vybavení včetně nového požárního vozidla.