Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče, kteří mají zájem umístit od 25.5. dítě do výukové skupiny v ZŠ, MŠ a Děts.skupinky,

že musí vyplnit Závaznou přihlášku, kterou najdou na webových stránkách školy i školky a tuto poslat

na mail školy: zs.kotvrdovice@mybox.cz  nebo školky skolka.kotvrdovice@seznam.cz

do středy 13.5. Čestné prohlášení – také na webových stránkách školy i školky – děti přinesou vyplněné

k datu 25.5. s nástupem do školy nebo školky, tj.25.5.2020.