Odečet plynoměrů

Pracovníci společnosti Montgas oznamují, že tento čtvrtek 23. 4. a pátek 24. 4. budou v naší obci provádět odečet stavu plynoměrů. Žádají tímto občany, kteří mají plynoměr umístěný za brankou, aby byla ponechána odemčena a nedocházelo k přímému kontaktu odběratele s odečítačem.