Prokazování totožnosti občanským průkazem, řidičským průkazem, cestovním pasem po skončení doby platnosti

Stanovisko totožnost a povinnosti OP a ŘP