Zápis dětí do ZŠ

Zápis do ZŠ na školní rok 2020/2021 proběhne v již dříve uvedeném termínu 1.4.2020 v budově školy. Zákonní zástupci se dostaví v časových intervalech, jak se zapsali do časového harmonogramu v MŠ s průkazem totožnosti a rodným listem, vyplněnou Žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisním listem, ale bez dětí! Zápis proběhne pouze administrativní formou.