Zastavme šíření COVID 19

Důležité kontakty:

Speciální informační linka pro JMK v souvislosti s koronavirem: 800 129 921

Nová celostátní informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

Telefonické infolinky:

Státní zdravotní ústav – 724 810 106, 725 191 367

Krajská hygienická stanice JMK, pro občany vracející se z rizikových oblastí – 773 768 994

Informační linka Jihomoravského kraje (pokud se nedovoláte na KHS) – 800 129 921

COVID 19