Hlášení rozhlasu 12. února 2020

Příští středu, to je 19. února, pořádá obecní úřad zájezd do Aquaparku v Boskovicích. Odjezd autobusu je naplánován na 10. hodinu dopolední od zastávky u obecního úřadu. Dětem a studentům středních škol platí vstupné a dopravné obec, ostatní přispějí částkou 100 Kč na osobu.

Klub českých turistů Kotvrdovice pořádá v sobotu 15. února již 40. ročník akce Krajem pod Kojálem. Budou připraveny pěší trasy Moravským krasem v délkách 10; 16 a 25 km. Sraz bude v místní orlovně mezi 8. a 10. hodinou.

V cíli budou připraveny zabijačkové speciality, občerstvení je zajištěno i na trasách.

Srdečně zvou pořadatelé

Předběžně informujeme, že 20. května v odpoledních hodinách proběhne sběr a odvoz nebezpečného odpadu, elektroodpadu a pneumatik. Bližší informace budou včas zveřejněny.