Poděkování

V sobotu 11. ledna 2020 proběhla v naší obci tříkrálová sbírka Charity ČR. Děkujeme všem koledníkům a samozřejmě všem, kteří přispěli. Celkem se letos vybralo 35.627 Kč.