Tříkrálová sbírka

V sobotu 11. ledna budou naší obcí procházet tříkráloví koledníci – děti ze základní školy v doprovodu dospělé osoby. Začnou odpoledne ve 13 hodin. Sbírka je určena pro Charitu, jejíchž služeb využíváme i u nás v obci. Proto si dovolujeme požádat o vaši finanční podporu.