Zahájení adventní doby 2019

Již potřetí jsme společně v podvečer první neděle adventní zahájili adventní dobu na parkovišti před Hospůdkou u Surfu. Troška sněhu, co po ránu napadla, a mrazivé teploty konečně připomněly, že se už i letos hlásí zima.

Aby všem příchozím nebyla zima, přichystali pro ně místní hasiči k zakoupení svařák a teplé párky. Chasa spolu s malými dětmi přichystali opět adventní pásmo. To se skládalo z několika adventních písní, tzv. živých obrazů, ale i tanců vyjadřující emoce těhotné Panny Marie při jejím putování do Betléma.

Při prvním živém obrazu jsme mohli vidět činnosti, kterým se věnovaly děti v době adventní. Na chvíli tak ožily děti, kteří šly pěšky na roráty, které pomáhaly drát peří nebo předly len.

V druhém obrazu jsme pro změnu mohli vidět zvyky, které jsou spojené s prosincovými světci. Na chvíli tak ožila Barborka, která rozdávala větvičky, Ambrož, který vyplácel děti koštětem, bílé Lucky, které kontrolovaly, zda je naklizeno a všem známý Mikuláš s čertem a andělem dohlídli na správné vychování dětí.

Na závěr programu se při písničce Pozdraveno Budiž světlo rozsvítil obecní adventní věnec u kaple. Kéž je připomenutím všem projíždějícím a procházejícím, že nastává vzácná doba ztišení, zastavení a očekávání. Za ozdobení patří velké díky M. Sehnalové.

Všechny zúčastněné děti nakonec mohly přijít na pódium za jednotlivými postavami, které je rovněž symbolicky obdarovaly. Společně jsme si pak zazpívali poslední písničku Adventní čas, kterou děti uměly díky paním učitelkám z místní školy.

Za ozvučení patří díky M. Tronečkovi a M. Kovářovi, za osvětlení D. Grymovi, celé obci patří díky za podporu akce a přichystání pódia.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Za chasu Marie Chrástecká