Betlémské světlo a Živý Betlém

Na Štědrý den budou skauti roznášet opět Betlémské světlo. Kdo má zájem, aby mu skauti přinesli Betlémské světlo domů, ať se prosím nahlásí J. Chrásteckému (tel. 608 128 932) nebo kterémukoli skautskému vedoucímu. Popř. si kdokoli může pro Betlémské světlo přijít v osm ráno ke kapli, kde si skauti naposledy zazpívají rorátní písně.

Zároveň všechny zveme na Štěpána 26.12 na Živý Betlém, který letos pořádáme v Senetářově. Od 15 hod uvidíte vánoční scénku v senetářovském kostele v podání našich členů, po té následuje zakončení u jesliček a občerstvení před doškovou chaloupkou.

Sedmý skautský oddíl Ampetu-wi