UZAVÍRKA SILNICE – III/37362 KRASOVÁ – KOTVRDOVICE

Termín realizace: 21.10 – 30.10.2019 Jedná se o uzavírku sil. III/37362 v KM 1,317 – 2,028 dle staničení z důvodu opravy silnice. V termínu od 21.10. do 25.10 a od 28.10 do 30.10 průjezd linkové dopravy provolen – provoz řízen se SSZ , zachován průjezd 3 m. V termínu od 26.10 do 27.10.2019 úplná uzavírka včetně linkové dopravy. Objízdná trasa povede z obce Kotvrdovice po sil. II/373 do Jedovnic, dále po II/373 směr Vilémovice a na sil. III/37362 zpátky do obce Krasová.