Návštěva z Aschheimu

Během hodových oslav letos navštívila Kotvrdovice delegace z naší partnerské obce Aschheimu. Společně se zaměstnanci tamější radnice k nám přijel vůbec poprvé také nový starosta Thomas Glashauser, aby s námi oslavil 20. výročí česko-německé spolupráce mezi obcemi Aschheim/Dornach a Jedovnice/Kotvrdovice.

V pátek připravili pro návštěvníky z Aschheimu program členové našeho sboru dobrovolných hasičů, kteří je provedli po krásách Moravského Krasu. Fotografie z tohoto výletu od Radka Doležela naleznete zde.
Na společné večeři pak zástupci naší obce a starosta Jedovnic pohovořili se starostou Aschheimu o historii, budoucnosti a rozvoji naší spolupráce.

V sobotu dopoledne nachystal pro německé hosty náš starosta obce pohoštění, na které byli pozváni i chlapci z místní krojované chasy. Po předání hodového práva se partnerská delegace zúčastnila části průvodu vyvádění stárek a poté následovala prohlídka obce. Při oficiálním zahájení programu hodových oslav převzal z rukou našeho starosty německý starosta plaketu k památce dvaceti let výročí partnerství.

Prapor Aschheimu zavlál i v nedělním slavnostním průvodu obcí, s našimi hosty jsme se rozloučili po hodové mši.