Před-hodový pohodový volejbal 2019

V sobotu 8. 6. 2019, tentokrát dva týdny před hodama, pořádal skautský oddíl 9. ročník volejbalového turnaje. Na lesním hřišti U Brány se v 16 hod. sešlo sedm týmů. Týmy soutěžily ve dvou skupinách, ze kterých se postupovalo do semifinále. Na prvním místě se umístilo družstvo nahlášené Tamarou Mikolášovou, na druhém a třetím místě se umístila družstva složená z místních skautů. Vítězové se podělili o své výhry s ostatními, a tak si každý mohl pochutnat na ovoci, sýrech a zvláště děti na čokoládových sladkostech. Během turnaje plno dětí dovádělo na uvázaných houpačkách. Po turnaji se mnozí ještě sešli u ohně, kde se zpívalo. Z výtěžku z občerstvení byly pořízeny balóny právě k lesnímu hřišti U Brány. Na závěr děkujeme za podporu ze strany obce, které si velmi vážíme.

Za skautský oddíl Marie Chrástecká