Hody 2019

Hodové oslavy jsme mnozí začali při středeční mši svaté, po níž pan farář požehnal celému průběhu hodů a všichni přítomní se pomodlili litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, kterému je zasvěcena naše kaple. Sice bychom hody měli tento rok slavit až o týden později, ale protože by se to krylo s jedovnickými hody, tak se naše hody posunuly o týden dříve, na víkend 21–23. června.

Letos hodové oslavy probíhaly poprvé před orlovnou a musím říct, že to byl dobrý nápad a jsem ráda, že rodina Šamanova vyšla vstříc a v době programu ztlumila hudbu a program nebyl narušen.

Pro chasu začínají hodové oslavy ve čtvrtek zdobením břízek. Ty pak kluci roznášeli se zpěvem lidových písní k jejich tanečnicím po celé vesnici. Zdobení však bylo zkomplikováno silnou bouřkou, s jejímiž následky odběhli kluci pomáhat. Nicméně všechno zlé k něčemu dobré a díky silnému dešti si pěkně sedl dřevěný parket a hned se nám na něm lépe tancovalo.

V pátek se nás několik sešlo v kapli, která byla letos poprvé otevřena k tiché adoraci. Rovněž až v pátek začali kolotočáři lákat děti na své atrakce hlasitou hudbou. Od osmi hodin začala hrát k tanci skupina Exploze a místní hasiči se starali o to, aby celý průběh taneční zábavy probíhal v pořádku. I po další dva dny se místní hasiči starali o to, aby všichni příchozí měli co jíst a co pít. Za tuto službu patří hasičům díky!

V sobotu se holky sešly v deset hodin u nás pod ořechem, kde jim Markéta Vančurová a Monika Sehnalová česaly vychytané copánky. Kluci se sešli u starosty J. Kocoura, kde požádali o hodové právo a kde se na ně těšila i návštěva z partnerské bavorské obce Aschheim. Hodinu po poledni začali stárci postupně vyvádět své stárky z jejich domů. Zde bych chtěla poděkovat všem maminkám za poskytnuté občerstvení.

Hlavní hodové oslavy začaly v sobotu v 18 hod uvítacím proslovem starosty. Jelikož se letos nahlásilo více krojovaných z různých obcí, zahájili jsme oslavy jednoduchou polonézou, které se zúčastnili všichni příchozí krojovaní, tedy i naši bavorští přátelé.

Následovalo vystoupení dětí SZUŠ pod vedením paní učitelky Ireny Čepové. Poté kluci z chasy představili tanec čapáš, holky pro změnu flaškový tanec, jako společné folklorní tance jsme letos vybrali valašské točené a oblíbený čardáš. Mezi těmito tanci vyplnily přestávku děti s pásmem dětských her a říkadel.

Po vystoupení chasy přišly na řadu hraběnky se svým pásmem ze života naplněného prací, které letos také tančily na živou hudbu. Zazpívaly tak během svého tanečního vystoupení několik písní s tématikou letních prací. Jejich vystoupení bylo zakončeno společným tancem na píseň se stejným názvem pokřiku, který ten den několikrát zazněl: Čí só hode?!

Následovala delší pauza na společné focení, kterou zakončili čtyři tanečníci z folklorního souboru Trnka svým vystoupením.

Cimbálová muzika Jožky Imricha hrála bezvadně a s minimálními přestávkami až do půlnoci. Během večera se všichni mohli pobavit při dvou tanečních hrách. Při hře „Měl Adam sedm synů“ páry plnily úkoly, například všechny ženy musely políbit cimbálistu. Proběhla i tradiční labada.

V neděli se mnozí sešli u křížku u pošty v 10:30, aby se vydali slavnostním průvodem směrem ke kapli. Průvod zahájil povzbuzujícími slovy náš jáhen Zbyněk Vančura. Hudební doprovod během průvodu nám dělali šikovní kluci z jedovnické Bivojanky. Mši svatou v 11 hod sloužil salesián současně sloužící v Líšni, bodrý valach František Ptáček. Několikrát rozesmál celou kapli. O krásný hudební doprovod během mše se zasloužila místní schola, složená z mladých jak od nás, tak ze Senetářova.

Nedělní oslavy pokračovaly na place před orlovnou ve tři hodiny, kdy před folkovou skupinou Netopýr vystoupily nejprve místní děti ze SZUŠ. I v neděli byl plný parket. Jako doprovodný program vystoupila Jana Kotvová se svou show s lasem a bičem. Vtáhla do svého programu i některé děti i chasu a po další hodinu se věnovala zájemcům a učila je používat jak laso, tak bič.

Kolotočářům na závěr chasa poděkovala za závěrečné gratis svezení skandováním: Děkujem, děkujem…

Navzdory nemilé předpovědi počasí nám nakonec po celé dny počasí přálo a program jím nebyl narušen. Pravda, v sobotu bylo chladněji, ale kdo hodně tancoval, tak mu zima nebyla. Pro nás krojované je takové chladnější počasí ideální.

Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem, co nám přispěli do kasičky s dobrovolným vstupným na potřeby chasy. Za sobotu a neděli se tak vybralo celkem 11 618 Kč. Z toho např. platíme víno, které rozléváme vám všem u vstupu a občerstvujeme i ty, kdo přijdou v kroji. Mezi naše další hlavní položky patří např. škrobení krojů (letos 5100 Kč), následně je potřeba dát některé části kroje do čistírny (ročně přibližně 1500 Kč) či opravit holínky (ročně přibližně 1000 Kč).

Děkujeme celému vedení obce za podporu hodových oslav, víme, že to není samozřejmé. Na našich hodech právě oceňuji to, že se mnohé složky (hasiči, chasa, obec) snaží na oslavách podílet a přiložit ruku k dílu, jak kdo nejlépe může. Proto věřím, že je nám vždy spolu tak dobře.

Za fotografování během celého víkendu děkujeme D. Grymovi, jeho fotky si můžete prohlédnout zde.

Fotky z nedělního odpoledne od Radka Doležela najdete zde.

Za chasu Marie Chrástecká

PS: Zapište si termín HODŮ 2020: 19–21. června!