Sobotní program hodových oslav

Sobotní program s cimbálovou muzikou Jožky Imricha na place před Orlovnou

18:00 Zahájení a proslov starosty obce, uvítání delegace z Aschheimu
18:20 zahajovací polonéza všech krojovaných
18:30 vystoupení dětí z místní SZUŠ
18:45 vystoupení chasy – mužský tanec (čapáš)
19:00 vystoupení chasy – ženský tanec (flaškový)
19:15 vystoupení chasy – společný tanec – pásmo valašských točených
19:30 vystoupení krojovaných dětí s pásmem dětských her a říkadel
19:45 vystoupení chasy – společný tanec – čardáš
20:00 vystoupení hráběnek
20:15 společné foto chasy a všech krojovaných
20:30 vystoupení folklorního souboru Trnka

V průběhu večera taneční hry a tradiční soutěž v kozáčku.

0:00 Rozloučení s cimbálovou muzikou

Po půlnoci možnost hrát, zpívat a tančit s vlastními nástroji