Hlášení dne 5. června

prodej ovoce, brambor – 6.6.2019 od 14:00 hodin u Jednoty

čistírna peří – 7.6.2019 od 8:00-17:00 hodin u Surfu

uzavření knihovny 7.6.2019

okrskové závody mladých hasičů 9.6.2019 od 9:00 hodin

Výběr poplatků za svoz TKO a za psy