Přerušení dodávky el. energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 9. 5. 2019 v době od 12:00 – 16:00 hodin. Vypnutá oblast: odběratelské trafostanice Kotvrdovice – Ševčík (č. 700491)