Živý Betlém 2018

Po dvou letech na Štěpána připravili skauti představení Živý Betlém. Místní skautský oddíl se skládá ze senetářovských a kotvrdovských družinek, proto se vždy představení mezi našimi vesnicemi obrok střídá.

Ve tři hodiny začal program v doslova nacpané kapli divadelní scénkou, díky které jsme mohli vidět, jak anděl vybíral vhodná zvířata, která by mohla být u Ježíškova narození. Svou krásou chtěl oslnit páv, svým smradem zahnat případné nepřátelé tchoř, had chtěl napravit svou chybu atd., ale nakonec zvítězili pokorní a tiší: vůl a osel. S nimi jsme se tedy všichni odebrali před kapli hledat jesličky.

Vypravěč nás dovedl spolu s pastýři do betlémské stáje a spolu s nimi jsme si mohli všichni zazpívat známé i méně známé koledy. Nakonec do Betléma doputovala i cizí delegace – tři mudrci v doprovodu velblouda.

Po představení bylo možné se ohřát a povykládat při čaji či svařáku. Na dobrovolném vstupném se vybralo 2372 Kč. Za vaše dary velké díky. Výtěžek bude poslán českému misionáři Járu Vracovskému, který se v Mongolsku stará o chudé děti v salesiánském středisku.

Každý rok se snažíme sehnat živého Ježíška, tentokráte jí byla půlroční Františka. Těšíme se, koho nalezneme ve stáji za další dva roky. Za skauty M. Chrástecká

Fotografie od D. Gryma si můžete prohlédnout zde.