Zahájení adventní doby 2018

V sobotu 1. 12. jsme se v 16 hod mnozí sešli na parkovišti před Surfem, abychom společně zahájili slavnostní předvánoční čas – advent. Po uvítacím proslovu pana starosty zahájily děti program adventním pásmem, v rámci kterého představily dávné zvyky.

Na svátek sv. Amrože dříve chodíval po vesnicích Ambrož, který lákal děti na sladkosti, na sv. Lucii chodily po vesnicích bílé lucky, které kontrolovaly, zda je uklizeno a na závěr přišel svatý Mikuláš s andělem a čertem. Anděl pak všem přítomným dětem rozdal perníček, Ambrož sladkosti a lucky je zkontrolovaly husí peroutkou. Pak si všichni děti mohly s chasou zazpívat adventní písničku, kterou místní žáci trénovali ve škole. Chasa zazpívala ještě další lidové adventní písničky o putování těhotné Panny Marie do Betléma a jedna z nich byla dokreslena folklorním tancem nazývaný starodávný.

Při poslední písničce Pozdraveno budiž světlo se rozsvítil obecní adventní věnec, který letos nazdobila zastupitelka Monika Sehnalová. Díky patří také místostarostovi Martinu Kovářovi za skvělé ozvučení. K občerstvení nabízeli místní hasiči výborný svařák a dobroty z udírny. Všem zúčastněným velké díky.

Za chasu Marie Chrástecká

Video, které natočila Sabka Kraváčková a sestříhala Nika Fránková je možné shlédnout zde.