Oslavy 100 let republiky

I naše obec se zapojila k důstojným oslavám k 100. výročí založení republiky. V sobotu 27. října jsme se v pět hodin sešli v obecním parku u nové lípy, kterou tu pro slavnostní sázení předchystali v dopoledních hodinách končící starosta obce Alois Kunc a budoucí starosta obce Jindřich Kocour. Před začátkem oslav byla již lípa ozdobena trikolorou.

Program začal za zvuku Kotvrdovického pochodu slavnostním průvodem s prapory, které nesli zástupci hasičů, krojované chasy a skautů. Vedoucí skautského oddílu zahájili oslavy zazpívání celé české a slovenské hymny. Po té následoval zahajovací proslov pana starosty Aloise Kunce, který reagoval na retro výtisk Lidových novin z roku 1918, které tehdy začínaly slovy: „Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem….Naše mladá svoboda i blahobyt nás všech závisí nyní na naší kázni…“ Starosta ve svém proslovu vzpomněl na národy, kteří na svou svobodu stále čekají a poukázal na to, že i dnes naše svoboda závisí na naší poctivé práci a na tom, jak jí naučíme naše děti.

Po té vystoupila paní Hana Šenkýřová se svými dvěma zajímavými vstupy o historii naší obce. Díky tomu jsme se mohli ponořit do doby přibližně před sto lety a projít se vesnicí postupně až k r. 1989. Za přípravu jí patří velké díky. Rovněž skautským vedoucím patří velké díky za hudební doprovod celé slavnosti. Mohli jsme si s nimi zapívat prvorepublikové šlágry od známého zpěváka Karla Hašlera a dozvědět se tak mimojiné, proč se hašlerky jmenují hašlerky. Ty během oslav byly rozdávány dětem.

Náměstek starosty hasičů se starostou obce rovněž předali trička místním členům hasičského sboru, kteří se stali v rámci soutěže VCB skokany roku. Velký dík patří také právě náměstku starostovi hasičů Jindřichovi Kocourovi za oslovení všech spolků obci, aby se tak i jednotliví zástupci podíleli na slavnostním zasazení nové lípy. Ruku k dílu tak postupně přidali: dosavadní starosta obce Alois Kunc s místostarostou obce Zdeňkem Pernicem, dále nově zvolení zastupitelé a zástupce hasičů, skautů, fotbalistů, zahrádkářů a krojované chasy. Všem pak Jindřich Kocour poděkoval a vyslovil přání, abychom nadále drželi jako obec pohromadě a navzájem spolupracovali.

Po šesté hodině se už začalo stmívat, tak jako poslední píseň uvedl skautský vedoucí Jaroslav Chrástecký Svatováclavský chorál. Zmínil, že jde o píseň, kterou zpívali naši předci při všech slavnostních událostech a poprosil tak o požehnání pro naši obec do dalšího století.

Na závěr pak Jindřich Kocour poděkoval dosavadnímu starostovi za jeho 28 let práce pro naši obec a popřál hodně štěstí v zaslouženém důchodě. Starosta Alois Kunc se rozloučil slovy, že to bylo krásných 28 let, stejně jako je krásný tento den a bude ještě hezčí až začne slavnostní ohňostroj. Byl tedy vydán pokyn k odpálení ohňostroje. Ohňostroj trval 4 minuty a byl vskutku krásný. Poslední díky patří hasičům za milé občerstvení a všem zúčastněným, kteří s deštníkem vyrazili za konečně pravého podzimního počasí do parku a společně jsme prožili tento významný svátek naší vlasti.

Marie Chrástecká