Hody 2018

Fotografie od Dana Gryma si můžete prohlédnout zde.

O víkendu 8.-10. června v naší obci probíhal 10. ročník krojovaných hodů a oslavili jsme tak společně slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně, kterému je zasvěcena naše kaple. Milá rodina Šamanova roztáčela kolotoče pro děti již od středy. Ve čtvrtek chasa ozdobila vesnici břízkami. V pátek byla na Parketě hodová zábava se skupinou Prorock a vystoupila i místní kapela Ad libitum.

V sobotu stárci vyváděli své tanečnice ze svých domů. Stárek vždy u své tanečnice zatloukl na dveře a jakmile dívka uslyšela píseň „Tluču, tluču, otevřete“, otevřela stárkovi dveře, odměnila ho voničkou za klobouk a ozdobila pentlí na vestu.Za to ji stárek vyzval k tanci a po té se celá chasa mohla krátce občerstvit. Tímto moc děkujeme všem hostitelkám, které nachystaly pro naši chasu spoustu dobrot. V 18 hod začaly hlavní oslavy na Parketě. Nejprve vystoupily s lidovými tanci místní děti ze SZUŠ, po té chasa předvedla mužský masopustní tanec Podšable, děvčata pak karičky.

Dále pak následovaly dva společné tance – boršické a myjavské tance. Letos tancovalo celkem 12 párů. Mezi již zkušené tanečníky jsme přivítali letos dvě nové tanečnice, a to Soňu Doleželovou a Valču Sůsová, ta si ale bohužel dva dny před hodama zlomila prst na noze, takže společné choreografie tak byli ochuzeny o jeden šikovný pár. Během večera také poprvé vystoupily i vdané ženy v podhoráckém „babském“ kroji se svým babským pásmem na téma senoseč. Za své pěkné vystoupení s hráběmi získaly přezdívku „hraběnky“. Na závěr ukázali tanečníci folklorního soubory Trnka pásmo valašských tanců. Všichni účinkující sklidili za své vystoupení velký potlesk a patří jim mé velké díky! V pozdějších hodinách byla možnost se utkat v bramborové volence a kluci si pak mohli zasoutěžit v kozáčku. Letos tuto soutěž vyhrál tanečník ze křtinské chasy.

Jsme velmi rádi, že nás navštívili i zástupci z rudické a jedovnické chasy. O všechny hosty i příchozí se pečlivě staral náš sklepmistr Jožka. Kolem jedenácté hodiny se už mnozí ptali, zda bude opět Labada. A byla. Celý parket byl tímto tancem zaplněn. Počasí navzdory bouřlivé předpovědi vyšlo krásně a tancovalo se a hodovalo v plném proudu s cimbálovou muzikou Pajtáš až do půlnoci. Po té nastoupili s vlastními nástroji manželé Kovářovi a zpívali do ranních hodin.

V neděli zahájil jáhen Zbyněk Vančura slavnostní průvod u křížku a s doprovodem členů Bivojanky průvod došel do kaple, kde v 11 hodin sloužil mši svatou rodák Karel Doležel. Místní schola a místní scholička doprovázeli mši svatou krásnými písněmi. Odpoledne bylo na Parketě zase živo. Od 15 hod tam vystoupily místní děti se svojí kapelou a po nich nás bavilo až do večera jedovnické Třetí podání. Začínající vítr naštěstí přinesl nakonec jen pár kapek, nicméně kapela raději hrála ve stanu. Nakonec se ale tancovalo i venku a k závěru byl Parket opět plný tanečníků.

Jako doprovodný program vystoupili nadšenci do historie, konkrétně do období třicetileté války a ukázali nám, jak se tehdy bojovalo. Chasa po programu opět vyrazila na kolotoče a ti co měli ještě sílu se sešli uprostřed Parketu u „kulatého stolu“ a zpívalo se. Velké díky patří všem, kdo se podíleli na organizaci, ale také všem příchozím! Vytvořili jste všichni krásnou hodovou atmosféru. Rovněž díky za všechny milé nácviky, jak s chasou, tak s vdanými ženami.

A díky Bohu za velké požehnání, kterým nás zahrnuje po všech deset let krojovaných hodů. A na závěr děkuji Standovi a Nice Frankovým a Sabce Kraváčkové za výpomoc s vedením nácviků, abychom tak měli klid na narození naší malé Františky, která se nám narodila právě během jednoho z nedělních nácviků.

Marie Chrástecká