Hody 2017

Přikládáme první odkaz na fotky z letošních hodů od D. Gryma. Děkujeme moc.

Hodové oslavy začaly pro chasu ve čtvrtek zdobením a umísťováním břízek a následným udělením požehnání pro všechny hodovníky při bohoslužbě slova v místní kapli.

V pátek chasa pomáhala s organizací taneční zábavy se skupinou Prorock na Parketě.

V sobotu od rána probíhalo česání stárek. Stárci se sešli hned po obědě a vyrazili společně k domům místních tanečnic, aby je vyvedli na Parket. Tam už na nás čekala cimbálová muzika Hudci z Kyjova. Ta doprovázela naše čtyři vystoupení (verbuňk, šarišské pásmo, brněnské řemeslnické pásmo a karičky). Hudci z Kyjova se snažili hrát k radosti všech až do půlnoci, kdy do repertoáru zařadili i jiný žánr než folklorní. Během večera krom kvízových otázek k jednotlivým tancům, jejichž vítěz obdržel od chasy džbánek vína, byla poprvé soutěž v „kozáčku“. Vyhrál ji náš výborný sklepmistr Josef Zouhar. Dále se v pozdějších hodinách tancovala přes celý parket již tradiční labada. Byli jsme rádi, že k nám zavítali i hosté z okolních chas. Nejen je jsme rádi naučili tance, které jsme v předchozích letech tancovali. Oživili jsme si tak např. skočné, boršické, hucké tance.

V neděli jsme se sešli v půl jedenácté u křížku u pošty a tentokrát jen za doprovodu našich hlasů jsme zpívali písně k Ježíšově Srdci a došli průvodem do kaple na mši svatou v 11 hodin. Mši sloužil místní rodák, salesián Karel Doležel, který zrovna slavil 35. výročí od kněžského svěcení. Poprosili jsme ho tedy při závěrečném blahopřání o modlitbu, aby z naší obce zase vzešel další kněz.

Ve tři hodiny odpoledne hrála na Parketě místní žákovská kapela Ad libidum a po ní vystoupila vyškovská folk-rocková kapela Koňaboj. Chasa ukončila hodové oslavy na kolotočích, kde nás mile uvítala usměvavá rodina Šamanova. Neoficiálně ale mnozí z chasy pokračovali při zpěvu u kytary na Parketě do ranních hodin.

Děkujeme všem zúčastněným, všem organizátorům a všem, kdo nám přispěli do fondu na kroje. Těšíme se zase za rok, kdy bychom měli slavit výročí desátých krojovaných hodů v Kotvrdovicích. Kromě hlavního vystoupení chasy, bych ráda, aby vystoupily malé krojované děti. Také bych ráda dala příležitost těm starším maminkám či babičkám a nacvičila s nimi jednoduché tzv. babské tance. Neváhejte, nebojte se a ozvěte se mi, je totiž potřeba si nechat ušít jednodušší babské kroje.

Tak zase za rok, ať zazní to naše „Čí so hode?“ Marie Chrástecká