Hody 2016

Přikládáme fotografie z hodového víkendu, děkujeme všem za zaslání fotografií.

Děkujeme rovněž všem, kdo se na programu podíleli a účastnili.

Pro chasu začaly hodové oslavy již ve čtvrtek zdobením a roznášením břízek, při mši svaté pak pan farář udělil požehnání pro zdárný průběh hodů. V pátek hrála na parketě k tanci skupina Prorock, v sobotu od šesti hodin místní chasa zatancovala několik folklorních tanců při cimbálové muzice Varmuža, po půlnoci se ještě na parketě zpívalo s vlastními nástroji.

V neděli si letos všichni, kdo chtěli stihnout slavnostní průvod od křížku, museli přivstat, protože mši svatou sloužil od devíti hodin otec Václav Trmač. Hodový program byl zakončen v neděli vystoupením středověké kapely Backus, kde v rámci doprovodného programu vystoupil kouzelník Magic-R. Počasí nám přálo, tak si děti užily i kolotoče, které jsme v naší obci po roce rádi uvítali. Ještě než večer vše složili, tak povozili celou chasu. Velké díky!