Vítání občánků 21. 6. 2015

Stejně jako v loňském roce, tak i letos zažila naše škola na konci školního roku ještě jednu malou slavnost – předposlední červnovou neděli se uskutečnilo slavnostní vítání občánků. 21. června 2015 jsme slavnostně zapsali do kroniky obce jména 8 nových kotvrdovských občánků narozených v posledním období. I tentokrát jsme neporušili tradici, a vzhledem k tomu, že bychom se – díky velkému počtu – najednou nevešli, rozdělili jsme se na polovinu, a vítali celkem 4 chlapce a 4 děvčata.

A komu byl do kroniky založen nový slavnostní list? Nejstarším vítaným občánkem byl Štěpán Kratochvíl ze Žleba, Štěpánek je sice narozený již v srpnu 2013, ale protože mu to loni nevyšlo, užil si slavnostní akt již jako „velký kluk“ mezi dvěma o rok a půl mladšími holčičkami. Určitě není kotvrdovským příliš známé jméno Vanessa Sapáková, takže prozradíme bližší informace – s blízkou rodinou nám svou dcerušku přinesla Maruška, rozená Doleželová z Nové čtvrti č. 205. Poslední novou občankou Nové čtvrti byla Sofie Čížková, kterou kromě rodičů a sestřičky Natálky doprovodili i její bratranci a sestřenice z Blanska.

Horní konec, konkrétně Chaloupky č. 248 zastupovala Viktorie, po prvorozeném Matějovi druhorozené děťátko manželů Ratušňakových, doprovodili je babička a dědeček Vintrovi, kteří si současně „střihli“ dvojroli, protože jsme současně nově vítali jejich dalšího vnoučka Jakuba Vintra, bydlištěm na bytovce č. 135. A protože celá tato rodina je kompletně kotvrdovská, můžeme zveřejnit, že tehdy nejmladšího kotvrdovského mládence doprovodila vedle rodičů Evy a Honzy i celá rodina Nesrstova.

Další dva noví občánci zastupovali Dolní konec – prvorozeného synka Petra přivedli manželé Marcela a Petr Pelikánovi z č. 28, Tomáše Válka z č. 53 doprovodili rodiče Naděžda a Michal i jeho bratr Dominik. Novou ulici reprezentovala Denisa Přikrylová z č. 306, rádi jsme s ní uvítali její rodiče i sourozence Šárku a Robina.