Po-hodový volejbal u Brány

Dne 13. června se od 16 hod sešlo na lesním hřišti u Brány šest týmu a hráči tak spolu strávili pohodový podvečer při volejbalovém turnaji. Úvodní zápas vyhrál pořádající tým místních skautů proti týmu zastupitelů obce. Celý turnaj však vyhráli jedovničtí skauti. Martin Zouhar připravil pro odvážné zájemce atraktivní lezecké aktivity. Posezení u ohně rozehnala bouřka naštěstí až ve večerních hodinách.