Setkání jubilantů duben 2014

Kotvrdovice – pohostinství U Ševčíků – 29. 4. 2014

„A léta běží vážení,…“, povzdychli jsme si všichni v úterý 29. dubna 2014 v Pohostinství U Ševčíků, když jsme se s našimi spoluobčany „osmdesátníky“ opět po roce uviděli při příležitosti setkání jubilantů (z měsíců leden – květen) a současně mezi sebou přivítali „nové“ oslavence – spoluobčany s jubilejním výročím 70, 75 a 80 roků.

Měli jsme velkou radost, že naše pozvání přijali prakticky všichni naši spoluobčané a že jsme mohli osobně poblahopřát a předat malou pozornost. Všichni se dobře bavili – dověděli se od pana starosty pár novinek ze života obce, zavzpomínali na minulá léta nebo probrali fotografie z historie či současnosti naší obce.

Tentokrát jsme již byli po roce opět chytřejší a pořídili 2 společné fotografie oslavenců, abychom tak měli všechny jubilanty pěkně pohromadě – a vy mohli vidět, jak jim to všem slušelo.

A komu jsme blahopřáli?

Nejprve jsme všem vyřizovali pozdrav od nejstarší jubilantky – paní Věry Grimové z Dolního konce, kterou jsme osobně navštívili při příležitosti úctyhodného věku – krásných 90 narozenin.

Osobně jsme rovněž navštívili další oslavence – manžele Danuši (83) a Františka (88) Hlaváčkovy z Nové čtvrti č. 210.

Na Dolní konec jsme alespoň na dálku poblahopřáli nepřítomným oslavencům – a že to byla vzácná jubilea – k 88. narozeninám Antonínu Daňkovi z č. 34 a Anežce Kuncové z č. 54, k 84. narozeninám Ludmile Grimové z č. 28 a 83. narozeninám Drahomíře Hlaváčkové z č. 39.  Všichni ostatní jubilanti již přišli na společné setkání osobně.

Obdivovali jsme neutuchající elán naší nejstarší spoluobčanky paní Marie Pytelové (89) z Čech, krásných 88 roků pana Emanuela Zouhara ze Žleba č. 219, ze vzdálené hájenky č. 195 za námi přišla paní Věra Jelínková (87), za to skoro naproti to měla paní Věra Vymazalová (86). Výborně se pobavili oslavenci z Nové čtvrti – jak paní Jarmila Musilová (84) z č. 222, Anděla Pražáková (82) z č. 256 i Božena Hlaváčková (81) z č. 206, tak pánové jednaosmdesátníci František Burda z č. 221 a Vladimír Zouhar z Čech 111.

Ke kulatým osmdesátým narozeninám jsme blahopřáli paní Jarmile Mokré ze Žleba, Marii Buchtové z Čech i Jaroslavu Kuncovi z Nové čtvrti č. 224. Další tři jubilanti oslavili 75 narozeniny – Jarmila Ševčíková – u pošty č. 172, Věra Pernicová – u radnice č. 218 a z dolního konce č. 156 pan Jan Musil. Nejpočetnější byla poslední skupina našich nejmladších jubilantů, kterým jsme blahopřáli ke kulaté sedmdesátce – paní Marie Matušková (Čechy 188) a Helena Zapletalová (u silnice 43) a pánové Zdeněk Pernica (Dolní konec 190), Bohumil Gottwald (Nová čtvrť 235) a Josef Kučera (u silnice 73).

Takže ještě jednou všem jubilantům – hlavně zdraví, štěstí, klid a pohodu a za rok na viděnou.