Setkání jubilantů

Kotvrdovice – pohostinství U Ševčíků – 24.4.2013

Na svatého Jiří nezašlápnou trávu ani čtyři a vylézají hadi a štíři, v Kotvrdovicích jsme si navíc tento den vybrali pro malou slavnost – shodou okolností jsme ve svém kruhu neměli žádného zástupce tohoto nejčastějšího českého jména, zato se poprvé sešli kotvrdovští jubilanti ke společné oslavě svých narozenin.
Jak již bylo avizováno, od roku 2013 mění Sbor pro občanské záležitosti způsob gratulací našim spoluobčanům, a tak mělo premiéru první setkání našich jubilantů, u kterých připadlo datum narození na měsíce leden – duben.
V tomto období oslavilo svá životní jubilea celkem 22 našich spoluobčanů, byli jsme velmi rádi, že deset z nich přijalo naše pozvání, některé jsme uvítali i s jejich doprovodem, dalších pět jubilantů navštívíme na jejich žádost osobně, protože – zejména ze zdravotních důvodů – se nemohli tohoto setkání zúčastnit.
Pan starosta a zástupci SPOZ nejprve pogratulovali přítomným oslavencům, předali jim malý balíček a při malém pohoštění je informovali o novinkách v Kotvrdovicích. Společně jsme si promítli obrázky z naší obce a potom jsme zhlédli i dokument, ve kterém vystupovala i naše oslavenkyně paní Pytelová. Společně jsme zavzpomínali na staré zvyky a obyčeje, pan Burda společně s ostatními dokonce dali dohromady i písničku, se kterou jako kluci chodili na Velikonoce „hrkat“. Velmi se líbily i starší fotografie z kotvrdovských akcí – Masopustu, vítání občánků, hodů – zde byl jednou z hlavních postav i další oslavenec pan Zouhar, dlouholetý bývalý předseda Sboru. Jen někteří litovali, že si nevzali brýle – ale i to jsme nakonec vyřešili – půjčovali jsme si jedny „putovní“ a napříště na tuto skutečnost upozorníme v pozvánce.
Ani nikdo z oslavy nespěchal domů, všichni se shodli, že to byly příjemně strávené okamžiky, protože ač bydlíme v jedné vsi, někteří se potkali opravdu po delší době a tak měli možnost si vzájemně i popovídat.
Věříme, že tato nová tradice společných gratulací bude úspěšně pokračovat a že i příští oslavenci budou spokojeni a budou se těšit na další podobné akce.