Masopustní rej 2013

Na uvedených odkazech si můžete prohlédnout fotky z masopustního průvodu: odkaz A, odkaz B.

Krátké video od Josefa Matušky z jedovnické Bivojanky, která průvod doprovázela, najdete zde.

Za poskytnutí videa moc děkujeme.

Kromě výše zmíněných galerií D. Varnera a Z. Doleželové si zde můžete prohlédnout fotografie od M. Chrástecké. (Fotografie se vám objeví, když si zobrazíte celý text.)