Hody 2012 (15.-17. června)

S přípravou tanců začali krojovaní začátkem května. V pátek před hodovými oslavami se část z nich sešla na Parketě, aby ozdobili naši obec hodovými břízkami. Kluci pak také ozdobili dům každé tanečnici.

V pátek večer si lidé mohli zatancovat v Orlovně a zapívat si společně se skupinou Pohoda.

V sobotu dopoledne se konala na tréninkovým hřišti hasičská soutěž, která byla součástí oslav 110. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů. Celé oslavy podpořili i hasiči ze spřátelených obcí Aschheim a Dornach. I jim se velmi líbila výstava Recyklo v prostorách školy, kde místní žáci vystavovali své originální výrobky.

V sobotu večer se po několika letech stal Parket místem, kde se konala taneční zábava. Hodovou zábavu doprovázela skupina Prorock, o půlnoci místní chasa předvedla ukázku verbuňku.

Nedělní oslavy začaly u křížku u pošty, odkud se došlo průvodem za doprovodu Bivojanky k místní kapli. V ní se sloužila od 11 hod slavnostní mše svatá doprovázená místní scholou.

Od 16 hod začaly na Parketě odpolední oslavy, při kterých krojovaná chasa představila čtyři folklorní tance. Celý podvečer k tanci a poslechu hrála cimbálová skupina Majerán z Blanska. Občerstvení ve velkém párty stanu zajišťovali místní hasiči.

Fotografie z hodových oslav zaslala B. Černá, M. Tesařová, M. Chrástecká a M. Kovář.