Masopust 2012

V sobotu 18.2 si průvod masek vyžádal od pana starosty „právo“ a za doprovodu Bivojanky bujaře procházel celou obcí. Masky si tak užívaly posledních dnů před nastávajícím půstem, bylo jim dobře díky vaší štědrosti a pohostinnosti, za kterou tímto moc děkují. Doufáme, že vás potěšily svým zpěvem a tancem. Děkujeme Bivojance za velmi milý a přátelský doprovod.

Děkujeme také Davidovi Varnerovi za poskytnutí fotografií, více zde.